f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/07/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลางเช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก, ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 100 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - อ.โพนพิสัย ที่ กม. 39+225 เปลี่ยนแปลงแผน
2 13/07/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานจ้างเหมาก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ Bored Dai 0.80 เมตร จำนวน 101 ต้น ความลึก 15.00 เมตร จำนวน 1,515 เมตร (ส่งหน้างาน) ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - อ.โพนพิสัย ที่ กม. 39+225 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/07/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานจ้างผลิตคานคอนกรีตอัดแรง I-Girder Span 20.00 M. พร้อมขนส่งและติดตั้งโดยใช้ Launcher Truss จำนวน 126 ตัว (ส่งหน้างาน) ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - อ.โพนพิสัย ที่ กม. 39+225 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/07/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานจ้างทำระบบคานคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง จำนวน 2 รายการ (ส่งหน้างาน)เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง -บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/06/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 20 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ- สาหร่าย (ด้านขวาทาง) ที่ กม.56+542 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/06/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.104+871 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/06/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 408 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งไม่ต่ำกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 170 ลบ.ม. (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/06/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อม ระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม. 51+975 และ กม.71+240 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/06/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อม ระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม. 51+975 และ กม.71+240 เปลี่ยนแปลงแผน
10 23/06/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อม ระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม. 51+975 และ กม.71+240 ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 154 รายการ