f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้องานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดลวด 7 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม.จำนวน 3 ตัน และเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.24 มม.จำนวน 40 ตัน ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้องานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. ๕๗+๘๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้องานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 4 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้องานซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Precast form) ขนาดความกว้าง 0.35 ม. X ความหนา 0.05 ม.จำนวน 1,270 ตร.ม. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้องานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 30 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างเสาเข็มเจาะ Bored Pile Dai 0.80 ม. จำนวน 2,527 เมตร เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน – ซำหวาย ที่ กม.16+399 และ กม.16+530 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อแบบเหล็กหล่อ จำนวน 6 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย – ตาฮะ ที่ กม. 74+058 และ กม. 80+326 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีต อัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น เส้นผ่าศุูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 เพื่อใช้ ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ – ปากช่อง ที่ กม 61+592 และ กม. 62+323 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 122 รายการ