f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ประเภทผ่อนคลาย ? 1/2"GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 จำนวน 82 ตัน (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม.11+345.440 28/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม.11+345.440 22/11/2562 21/11/2562 eb-สพ.2/สร.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
3 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม.11+345.440 22/11/2562 21/11/2562 eb-สพ.2สร.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
4 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม.11+345.440 21/11/2562 21/11/2562 eb-สพ.2/สร.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.11+345.440 21/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 ประกวดราคาซื้อแบบเหล็กหล่อขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ. เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.11+345.440 21/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 60 ลบ.ม. เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.11+345.440 21/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ประเภทผ่อนคลาย ? 3/8"GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.11+345.440 21/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.2/สร.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล – บ้านด่าน ที่ กม.16+384 20/11/2562 08/11/2562 eb-สพ.2/ภซ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
10 ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 1 แห่ง (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163-กม.1+800 14/01/2563 14/01/2563 eb-สพ.2/บป.1/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
11 ประกวดราคางานซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-20 ซม. จำนวน 3,400 ลบ.ม. (หลวม) (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163-กม.1+800 10/01/2563 08/01/2563 eb-สพ.2/บป.4/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
12 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163-กม.1+800 10/01/2563 08/01/2563 eb-สพ.2/บป.3/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
13 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163-กม.1+800 10/01/2563 08/01/2563 eb-สพ.2/บป.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
14 ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง , ไม้กระบาก,ไม่ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 30 ลบ.ม.เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.59+148 09/01/2563 08/01/2563 eb-สพ.2/นบ.7/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
15 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-20 ซม. จำนวน 1,850 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.59+148 09/01/2563 08/01/2563 eb-สพ.2/นบ.6/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ