f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวง (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ที่ กม. 220+312.350 (LT.,RT.) 20/03/2563 16/03/2563 eb-สพ.2/สว.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวง (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ที่ กม. 220+312.350 (LT.,RT.) 20/03/2563 16/03/2563 eb-สพ.2/สว.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
3 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวง (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ที่ กม. 220+312.350 (LT.,RT.) 20/03/2563 16/03/2563 eb-สพ.2/สว.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
4 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ? 1/2" (12.7 มม.) ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 จำนวน 12 ตัน เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวง (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ที่ กม. 220+312.350 (LT.,RT.) 20/03/2563 16/03/2563 eb-สพ.2/สว.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม. 11+345.440 14/01/2563 20/12/2562 eb-สพ.2/สร.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ 02/01/2563 13/12/2562 eb-สพ.2/สร.7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 ประกวดราคาซื้อแบบเหล็กหล่อขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ 02/01/2563 13/12/2562 eb-สพ.2/สร.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง ,ไม้กระบาก ,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 60 ลบ.ม. 02/01/2563 13/12/2562 eb-สพ.2/สร.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 จำนวน 82 ตัน 02/01/2563 13/12/2562 eb-สพ.2/สร.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
10 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล – บ้านด่าน ที่ กม. 16+384 03/12/2562 25/11/2562 eb-สพ.2/ภซ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
11 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่ กม. 11+345.440 14/01/2563 20/12/2562 eb-สพ.2/สร.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
12 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2297 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม. 1+310 22/11/2562 06/11/2562 eb-สพ.2/บป.4/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
13 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.59+148 22/11/2562 06/11/2562 eb-สพ.2/นบ.5/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
14 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ที่ กม.15+004 22/11/2562 11/11/2562 eb-สพ.2/มพ.3/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
15 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2297 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม. 1+310 13/11/2562 24/10/2562 eb-สพ.2/บป.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40 รายการ