f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 6 รายการ(ส่งหน้างาน) โครงการทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.8+677 (LT.,RT.) 11/12/2561 07/12/2561 eb-สพ.2/สร.4/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ โครงการทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.8+677 (LT.,RT.) 09/12/2561 07/12/2561 eb-สพ.2/สร.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
3 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.8+677 (LT.,RT.) 22/12/2561 17/12/2561 eb-สพ.2/สร.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ