f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างเสาเข็มเจาะ Bored Pile Dai 0.80 ม. จำนวน 2,527 เมตร เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 27/03/2563 eb-สพ.2/ทก.7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 ประกวดราคาซื้องานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 30 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 27/03/2563 eb-สพ.2/ทก.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
3 ประกวดราคาซื้องานซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Precast form) ขนาดความกว้าง 0.35 ม. X ความหนา 0.05 ม.จำนวน 1,270 ตร.ม. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 27/03/2563 eb-สพ.2/ทก.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
4 ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 27/03/2563 eb-สพ.2/ทก.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 ประกวดราคาซื้องานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 4 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 27/03/2563 eb-สพ.2/ทก.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 ประกวดราคาซื้องานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. ๕๗+๘๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 27/03/2563 eb-สพ.2/ทก.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 ประกวดราคาซื้องานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดลวด 7 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม.จำนวน 3 ตัน และเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.24 มม.จำนวน 40 ตัน ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 27/03/2563 eb-สพ.2/ทก.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 70 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย – ตาฮะ ที่ กม. 74+058 และ กม. 80+326 30/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.2/สต.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม.189+040 , กม.195+216 , กม.214+916 , กม.215+294 , กม.217+932.50 และ กม.218+168.50 28/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.2/ตม.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
10 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม.189+040 , กม.195+216 , กม.214+916 , กม.215+294 , กม.217+932.50 และ กม.218+168.50 28/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.2/ตม.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
11 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม.189+040 , กม.195+216 , กม.214+916 , กม.215+294 , กม.217+932.50 และ กม.218+168.50 28/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.2/ตม.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
12 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม.189+040 , กม.195+216 , กม.214+916 , กม.215+294 , กม.217+932.50 และ กม.218+168.50 28/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.2/ตม.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
13 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีต อัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม.189+040 , กม.195+216 , กม.214+916 , กม.215+294 , กม.217+932.50 และ กม.218+168.50 28/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.2/ตม.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
14 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน ท่าห้วยหลัว – กุดเรือคำ ที่ กม. 35+509 28/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.2/หล.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
15 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน ท่าห้วยหลัว – กุดเรือคำ ที่ กม. 35+509 28/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.2/หล.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 87 รายการ