f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเบี่ยงจราจร งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม.48+332 (RT.) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562
ลงวันที่ 19/06/2562

- ประชาสัมพันธ์ - 
แจ้งเบี่ยงจราจร งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม.48+332 (RT.) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 

ศูนย์ฯ สะพานที่ 2 (ขอนแก่น) จะเข้าดำเนินการซ่อมแซมพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม.48+332 (RT.) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 โดยในการซ่อมแซมพื้นสะพานจำเป็นต้องปิดการจราจร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางในระหว่างการก่อสร้าง จึงต้องเบี่ยงการจราจรเพื่อให้รถวิ่งสวนกันในฝั่งซ้ายทาง (เส้นทางการเดินรถ ตามรูป ) ขออภัยในความไม่สะดวก
สายด่วนกรมทางหลวง 1586

ศูนย์ฯ สะพานที่ 2 (ขอนแก่น) จะเข้าดำเนินการซ่อมแซมพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม.48+332 (RT.) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 


?? ประชาสัมพันธ์ ????
แจ้งเบี่ยงจราจร งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม.48+332 (RT.) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 ??โดยในการซ่อมแซมพื้นสะพานจำเป็นต้องปิดการจราจร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางในระหว่างการก่อสร้าง จึงต้องเบี่ยงการจราจรเพื่อให้รถวิ่งสวนกันในฝั่งซ้ายทาง (เส้นทางการเดินรถ ตามรูป ) ขออภัยในความไม่สะดวก 
สายด่วนกรมทางหลวง 1586

'