f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 21/05/2562

พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารสำนักงาน 2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)


'