f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
พิธีถวายพระพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 06/05/2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) นำคณะ ข้าราชการในสังกัดร่วมในพิธีถวายพระพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


'