f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร กิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 04/05/2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:00 น. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) โดย นางสาวกรองกาญจน์ ยุพิน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี พร้อมด้วย นางสุพรรษา จันทร์ไชย หัวหน้าฝ่ายงานสารบรรณ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2(ขอนแก่น) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร กิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


'